Русская версия

 
Natalyland`s X-men Petra

black golden shaded ny11

date birth 26.11.2019


Sire: NatalyLand`s Oscar
black golden chinchilla BRI ny 12
Dame: Natalyland`s Wassaby
black golden tabby ticked BRI ny 11


Breeder: Nataliya Kazarez
Owners: Litskevich Elena - Litskevich Mikhail

in detail...

NeoLit Golden Ivanna

Color: Black golden chinchilla- ny 12
Birth date: 08.02.2020
Sire: Natalylands Antonio Banderas
blue golden chinchilla  BRI ay 12

Dame: Teddy Brits*IT Loise
 black golden  shaded BRI ny  11

 
Blood type AA, PKD test -negative

Breeder: Litskevich Elena - Litskevich Mikhail
Owners: Litskevich Elena - Litskevich Mikhail

in detail...

NeoLit Golden Point Maria - Mirabella
Blue golden shaded colorpoint
Birth date: 23.02.2019
 
blood type AA, PKD test -Negative
 
Sire NeoLit Golden Quick Gon Jinn
black golden shaded NY 11
Dame Ell-Koto &NeoLit Princess Luna
 Blue  golden shaded colorpoint ay 1133
 
Breeder: Litskevich Elena- litskevich Mikhail
 
Owner: Litskevich Elena- Litskevich Mikhail
 

in detail...

Lola Shantaren Shakh
Color: black golden chinchilla ny 12
Date birth 08.07.2020
Dame: Florinda de Shantaren Shakh
color  ny12
Sire: Baron Beauty Factory
color ny12

in detail...

NeoLit Golden  Vasilisa Mikulishna

chocolate golden shaded by11

date birth 08.03.2021


Sire: NeoLit Silver Theo Turbo
black silver Shaded colorpoint BRI ns 1133
Dame: Laurina Silver Citrin
black silver chinchilla BRI ns 12
 

Blood type AB, PKD test-clear


Breeder: Litskevich Elena- Litskevich Mikhail
Owners: Litskevich Elena - Litskevich Mikhail

in detail...

Ell-Koto Nata
NeoLit Golden Wing Wishes
Tiffani Shantarekh Shakh


Retired »тел: 8 927 4167920
8 927 4167919
8 843 2779452

 @neolit_cattery
lenadok@bk.ru
neolit-kazan@mail.ru

Warm regards,Elena Litskevich